Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі бойынша тәуелсіз директорларға төлем жасау шарттары туралы

«Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы (Астана қ., Темірқазық к-сі, 65) Қоғамның жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің мүшелері С.М.Жұманғариннің, А.Р.Елемесовтің, Ә.А.Иргалиевтің уәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Д.В.Вагаповты, Ж.Д.Ертілесованы, С.Н.Мадиевті үш жыл мерзімге Директорлар кеңесінің мүшелері етіп тағайындау (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 398 бұйрығы), сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорларға өзінің лауазымдық міндеттемелерін орындағаны үшін шығыстарын өтеу мен сыйақы төлеуді алып тастау туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.

Экономикалық зерттеулер институты» АҚ қызметінің айқындығын және тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік басқару элементтерін енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде.

Бүгінгі таңда Жалғыз акционердің:

  • 2010 жылғы 22 маусымдағы № 89 шешімімен «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі бекітілді;
  • 2010 жылғы 27 тамыздағы № 462-ж шешімімен «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі бекітілді;

Бұдан басқа:

  • «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақы төлеу және материалдық көмек көрсету жүйесі туралы ереже;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ның корпоративтік хатшысы туралы ереже;
  • қызметтік және коммерциялық құпиядан тұратын ақпарат тізбесі;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ның есептік саясаты;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ қызметкерлері іскерлік этикасының кодексі;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының атқарушы органдарымен корпоративтік хатшының өзара іс-қимыл регламенті;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ның ішкі аудит қызметі туралы ереже;
  • «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-да ішкі аудитті ұйымдастыру саясаты бекітілді.

«Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі

«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ қызметкерлері іскерлік этикасы кодексі