Өтініштерді онлайн түрінде беру

Өтініш авторы туралы Ұйымның атауы немесе жеке тұлғаның аты-жөні:


Телефон нөмірі:


Пошта мекенжайы:


Электрондық мекенжай және веб-сайт (бар болған жағдайда):


Осы өтініш кәсіподақтың немесе қоғамдастықтың мүдделерін білдіреді ме? :


Білдірген жағдайда, аталған іске мүдденізді түсіндіріңіз және мандатты немесе істі ұсыну себебін көрсетіңіз.:


Кәсіпорын туралы Ұйымның атауы:


Пошта мекенжайы :


Телефон нөмірі :


Электрондық мекенжай:


Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны/ меншік нысаны (жеке меншік, мемлекеттік):


Өтініш туралы (нақты жағдай) Басқарушылық қағидаттардың қандай бөлімдері өтінішке қатысты болып келеді? :


Бұзушылық қандай елде / әкімшілік-аумақтық бірлікте болды?:


Бұзушылық фактілерін және олардың ЭЫДҰ-ның Басқарушылық қағидаттарының аталған бөлімдерімен қалай сәйкес келетінін сипаттаңыз:


Өтініштің негізділігін растайтын қосымша құжаттама: есептер, зерттеулер, куәліктер және т.б.:


Өтініш басқа елдердің ҰБО-на әсер ете ме? Әсер етсе, қандай елдер және негіздемесін көрсетіңіз. :


Сіздің ойыңызша, Кәсіпорын мәселені шешуде қандай әрекет жасауы тиіс?:


Басқа өндіріс Жағдайды шешу үшін басқа әрекет жасалды ма? Жасалған болса, жағдайды шешудің баламалы әдістерінің нәтижелері қандай болып келеді?:


Қосымша түсініктемелер Өтінішке қатысы бар қосымша түсініктемелер:


Суретте көрсетілген санды енгізіңіз:


... күте тұрыңыз

Хорошая погода, не так ли?

Таратылымға жазылу


Операция сәтті аяқталды.ҚАТЕ!